مراقبت های بعد از جراحی زیبایی پلک

مراقبت های بعد از جراحی زیبایی پلک

مراقبت های بعد از جراحی زیبایی پلک : طبق استاندارد های جهانی ، چشم یکی از موثر ترین اعضای صورت در زیبایی است اما در مقابل، خیلی زود دچار تغییرات ناشی از افزایش سن یا استرس های روزمره می شود. زمانی که پلک دچار افتادگی شود ، چهره شادابی خود را از دست داده و ناراحت و خسته به نظر می رسد. اما با انجام جراحی زیبایی پلک